Danh mục Trà Hoa Vàng Ba Chẽ

Trà hoa vàng 20g

Giá bán: 300,000

Đặt hàng

Trà hoa vàng 30g

Giá bán: 450,000

Đặt hàng

Trà hoa vàng 40g

Giá bán: 600,000.

Đặt hàng

TRÀ HOA VÀNG 80G

Giá bán:

Đặt hàng

Trà hoa vàng 100g

Giá bán:

Đặt hàng

TRA HOA VÀNG CAO CẤP