Cách dùng và công dụng của Trà Hoa Vàng

Cây chè hoa vàng được trồng làm rừng bảo hộ, làm cảnh và chế biến...