Công nghệ chế biến sâu Hoa trà hoa vàng

Từ năm 2018, Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh đã ứng dụng...

Hoa trà hoa vàng ba chẽ

“Trà hoa vàng là dược liệu với hơn 400 hoạt chất, trong đó có nhiều...

Cách dùng và công dụng của Trà Hoa Vàng

Cây chè hoa vàng được trồng làm rừng bảo hộ, làm cảnh và chế biến...

Tác dụng của cây Chè Hoa Vàng

Cây Chè Hoa Vàng là loại cây gì? Cây Chè Hoa Vàng là loại cây...

Trà Hoa Vàng Dược liệu quý của huyện miền núi Ba Chẽ Quảng Ninh

Trà Hoa Vàng Ba Chẽ Dược liệu quý của vùng Quảng Ninh